Bác sĩ ngoại khoa: vinh quang, áp lực và nỗi ám ảnh - Vui Sống Mỗi Ngày [VTV3 – 08.04.2016]