<p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong>Trả lời:</strong><br />Vắc xin viêm gan B rất an toàn và đã được tiêm ở nhiều nước trên thế giới.</span></span></p><p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Sau khi tiêm có thể có các phản ứng thông thường như đau tại chỗ tiêm là 3 – 9%, sốt trên 37,7 độ C là 0,4 đến 8%.</span></span></p><p><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Sốc phản vệ là phản ứng hiếm gặp được ghi nhận với tỷ lệ ước tính là 1 trường hợp trên 600.000 đến 1.000.000 liều vắc xin.</span></span></p>