<p style="margin-top:6pt;margin-right:0in;margin-bottom:6pt;margin-left:0in;text-align:justify;"><span style="background:#FFFFFF;"><span lang="nl" style="font-family:Arial, 'sans-serif';" xml:lang="nl"><span style="color:#000000;">Những trường hợp đã được chẩn đoán xác định là mắc bệnh Sởi và Rubella thì không phải tiêm vắc xin Sởi - Rubella vì người mắc bệnh thường có miễn dịch bền vững với các bệnh này.</span></span></span><span lang="nl" style="font-size:11pt;" xml:lang="nl"><span style="line-height:115%;"><span style="font-family:Arial, 'sans-serif';"><span style="color:#000000;">Tuy nhiên, nếu chỉ mắc Sởi hoặc mắc Rubella hoặc chưa biết chắc chắn đã mắc các bệnh này thì việc tiêm vắc xin phối hợp Sởi - Rubella để phòng đồng thời 2 bệnh là cần thiết</span></span></span></span></p>