<p style="margin-top:6pt;margin-right:0in;margin-bottom:6pt;margin-left:0in;text-align:justify;"><span style="background:#FFFFFF;"><span lang="nl" style="font-family:Arial, 'sans-serif';" xml:lang="nl"><span style="color:#000000;">Các trường hợp dị tật nhưng không suy tuần hoàn, suy hô hấp, suy gan, suy thận và không thuộc các chống chỉ định hay tạm hoãn nêu tại câu 8 thì không chống chỉ định hoặc hoãn tiêm vắc xin Sởi, Rubella.  </span></span></span></p><p style="margin-top:6pt;margin-right:0in;margin-bottom:6pt;margin-left:0in;text-align:justify;"><span style="background:#FFFFFF;"><span lang="nl" style="font-family:Arial, 'sans-serif';" xml:lang="nl"><span style="color:#000000;">Trường hợp suy dinh dưỡng không thuộc diện chống chỉ định tiêm vắc xin Sởi - Rubella.</span></span></span></p><p><span lang="nl" style="font-size:11pt;" xml:lang="nl"><span style="line-height:115%;"><span style="font-family:Arial, 'sans-serif';"><span style="color:#000000;">Các trường hợp nghi nhiễm HIV hoặc nhiễm HIV nhưng chưa chuyển sang giai đoạn AIDS không thuộc diện chống chỉ định tiêm vắc xin Sởi- Rubella</span></span></span></span></p>