<p style="margin-top:6pt;margin-right:0in;margin-bottom:6pt;margin-left:0in;text-align:justify;"><span style="background:#FFFFFF;"><span lang="nl" style="font-family:Arial, 'sans-serif';" xml:lang="nl"><span style="color:#000000;">Trong tiêm chủng thường xuyên: Đối với vắc xin Sởi, tiêm mũi thứ nhất cho trẻ 9 tháng tuổi và mũi thứ hai khi trẻ 18 tháng tuổi. </span></span></span></p><p><span lang="nl" style="font-size:11pt;" xml:lang="nl"><span style="line-height:115%;"><span style="font-family:Arial, 'sans-serif';"><span style="color:#000000;">Trong chiến dịch tiêm tiêm vắc xin Sởi - Rubella năm 2014 - 2015: Tất cả trẻ em từ 1 tuổi đến 14 tuổi được tiêm 1 mũi vắc xin phối hợp Sởi - Rubella</span></span></span></span></p>