<p style="margin-top:6pt;margin-right:0in;margin-bottom:.0001pt;margin-left:17.85pt;text-align:justify;"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="background:#FFFFFF;"><span lang="nl" style="font-size:13pt;" xml:lang="nl"><span style="color:#000000;">Vắc xin phòng bệnh Sởi bao gồm vắc xin Sởi đơn giá và vắc xin phối hợp Sởi – Rubella (MR) hoặc Sởi – Quai bị – Rubella (MMR).</span></span> </span></span></p>