Bảng kiểm đánh giá nguy cơ Viêm phổi cấp nCoV

Có đi từ/qua vùng có dịch
Có tiếp xúc với người bệnh/nghi nhiễm bệnh
Sốt
Ho
Khó thở